• Het kantoor levert diverse vervangingsdiensten op de zittingen van de rechtbanken te Limburg dan wel op de griffies van deze rechtbanken.
 • Volgende tarieven zijn van toepassing:
  • 75,00 euro (excl. BTW) voor:
   • eenvoudig griffiewerk: inkijken van vonissen, dossiers politierechtbank, inkijken maatschappelijke verslagen etc.
   • neerlegging van besluiten, aktes en verzoekschriften (+ 0,25 cent (exclusief BTW) per uit te printen pagina indien meer dan 20 pagina’s moeten worden geprint);
   • het bekomen van een verstekvonnis;
   • het vragen van een uitstel of een conclusiekalender.
  • 65,00 euro per uur (excl. BTW) voor het pleiten van een dossier waarin meer dan pro-formaconclusies werden opgesteld. Desgevallend wordt een detailstaat overgemaakt met duidelijke omschrijving van de gepresteerde uren.
  • Eventuele griffiekosten worden doorgerekend aan de werkelijke kostprijs.